Product Name Unit Price Stock Status
Tỏi đen cô đơn 250g 350,000 280,000 In Stock Thêm vào giỏ hàng
Tỏi đen cô đơn 500g 550,000 500,000 In Stock Thêm vào giỏ hàng
Tỏi đen cô đơn 1kg 1,150,000 950,000 In Stock Thêm vào giỏ hàng
Tỏi đen nhiều nhánh 1kg 900,000 800,000 In Stock Thêm vào giỏ hàng